Навчальний семінар для студентів 4 курсу на тему «Обробка та оформлення результатів педагогічного дослідження»

29 березня відбувся навчальний семінар для студентів 4 курсу на тему «Обробка та оформлення результатів педагогічного дослідження», який підготувала викладач педагогіки Деменнікова Т.В.

На семінарі студенти ознайомились:

  • з рекомендаціями щодо узагальнення отриманих результатів практичного дослідження проведеного під час безперервної педагогічної практики у вигляді статистичного зведення та групування таблиць, графічних методів зображення та словесної інтерпретації даних, формулювання висновків практичного дослідження;
  • з вимогами до оформлення таблиць, графіків, діаграм;
  • зі змістом і порядком укладання методичних рекомендації та збірок завдань, вправ, ігор, розробок виховних заходів, конспектів уроків до практичної частини курсової роботи;
  • з вимогами до якості змісту, літературного оформлення, будови, технічного форматування методичних рекомендацій та збірок дидактичних матеріалів.

Викладач окремо зупинилась на особливостях підготовки доповіді для захисту курсової роботи, методичних рекомендаціях до оформлення мультимедійної презентації для унаочнення результатів роботи над курсовою.

Ознайомитися із даними рекомендаціями і вимогами можна на сайті коледжу у вкладці «Студентам» «Все про курсові роботи».

Comments are closed.