Забезпечення наступності у здобутті вищої педагогічної освіти. Зустріч з представниками факультету початкової та дошкільної освіти ХДУ

27 березня 2018 року студенти-випускники 2018 року зустрілися з представниками факультету початкової та дошкільної освіти ХДУ.  Випускники коледжу з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» мають змогу здобувати вищі освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавра», «магістра» у вузі, який надає якісні освітні послуги
 
Директор коледжу Маргарита Климович представила присутнім Любов Євгеніївну Пєтухову, декана факультету дошкільної та початкової освіти, доктора педагогічних наук, професора; методиста заочного відділу факультету — Свіховську Тетяну Олександрівну та  Юрчука  Юрія  Юрійовича, викладача кафедри педагогіки початкової освіти.
Любов Євгеніївна розповіла, що факультет дошкільної та початкової освіти є одним із престижних факультетів Херсонського державного університету. Серед викладачів факультету доктори наук, професори, доценти. Факультет підтримує зв’язки з Педагогічною академією (м. Слупцьк) Польща та Фрьобельсемінаром (м. Кассель, Німеччина).
Методист заочного відділу факультету познайомила присутніх з умовами вступу та особливостями навчання на заочному відділені.
Студенти ІV курсу подякували гостям з ХДУ за надану вичерпну інформацію стосовно майбутнього вступу до даного ВНЗ.

Comments are closed.