Засідання методичного обʼєднання викладачів української філології педагогічних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону

16 жовтня під час засідання методичного обʼєднання викладачів української філології педагогічних  вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону викладачем Комунального вищого навчального закладу «Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського»

Херсонської обласної ради Лященко Мариною Борисівною було проведено відкритий урок, інтегрований урок-памʼять з використанням інтерактивних технологій з теми:  «Однорідні члени речення». У ході якого були використані інтерактивні методи та прийоми: «Криголам», «Так-ні», «Я – редактор», бесіда-полілог, проектна технологія, тренувальні вправи, метод «Прес».

14 15

  Викладачі української філології з різних навчальних закладів зауважили, що заняття відзначалося  високим рівнем емоційності та активності  як викладача так і студентів, великою професійною направленістю, розвитком особистості студентів за допомогою мовленнєво-дидактичного матеріалу, упродовж якого удосконалювались навички роботи в групі, розширювались знання студентів про творчість Назарія Яремчука, його вклад в українську культуру. Обрана форма, методи, прийоми, змістовність тренувальних вправ,  інтеграція з історією, культурологією, освітньою галуззю «Мистецтво» сприяли формуванню мовної компетенції майбутніх учителів початкових класів.16

17Втілюючи в життя Національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року, на засіданні було розглянуто і обговорено важливі питання, а саме: «Використання ІКТ при викладанні дисциплін філологічного циклу» (викладач Білгород-Дністровського педагогічного училища Шаповалова І.В.), «Педагогічна практика – важливий етап професійно-педагогічної підготовки студентів» (викладач Новобузького педагогічного коледжу Ночовська Л.В.), «Проблемний підхід при вивченні словесності» (викладач Кременчуцького педагогічного училища імені А.С.Макаренка Савченко Т.О.), «Дослідницько-пошукові роботи на уроках словесності» (викладач Бериславського педагогічного коледжу Малова І.О.), «Уроки літератури в контексті духовного життя» (викладач Білгород-Дністровського педагогічного училища Шимановська Г.М.)

Впроваджуючи Державну цільову програму «Сто відсотків», викладачі української філології Бериславського педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського використовують інформаційно-комунікативні технології у розв’язанні життєвих практичних завдань. Це показали відкриті заняття з української мови «Інтерактивний урок-пам'ять з використання ІКТ з теми «Однорідні члени речення» (викладач Лященко М.Б.), з української літератури «Улас Самчук. Роман-хроніка «Марія» (викладач Сіденко В.М.), з методики навчання української мови «Особливості вивчення елементів лексики в початкових класах» (викладач Грек Н.Л.) та позакласний захід «Літературно-музична композиція «Тарасові шляхи» (викладач Малова І.О.).

18 19

У роботі засідання методичного обʼєднання викладачів української філології педагогічних  вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону взяв участь начальник Департаменту освіти і наук, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації Яценко А. А.20

16 жовтня у стінах Бериславського педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського відбулося засідання методичного об’єднання викладачів фізичного виховання ВПНЗ І рівня акредитації Південного регіону України.21

Спільна робота викладачів навчальних закладів Південного регіону ще раз підкреслила, що обмін досвідом, обговорення актуальних питань, прийняття загальних рішень, мають надзвичайно важливе значення у наш швидкоплинний час.

Comments are closed.