Відкрите лекційне заняття з методики виховної роботи

???????????????????????????????20 листопада 2014 року викладачем Якущенком А.В. було проведено відкрите лекційне заняття з методики виховної роботи на тему: «Організація навчально-виховного процесу в школі. Поняття та зміст виховної роботи в школі» для студентів 122 групи, додаткової кваліфікації «Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями».

Метою заняття було надання студентам теоретичних основ змісту процесу виховання та організації навчально-виховного процесу в школі. Саме тому для досягнення даної мети, студенти протягом заняття звертались і працювали з нормативними документами. Були встановлені щільні зв’язки з педагогікою, психологією.

Зміст лекції супроводжувався мультимедійною презентацією.

???????????????????????????????Викладач побудував лекцію у вигляді інтерактивного спілкування, спираючись на знання студентів, які вони вже отримали в процесі вивчення курсу, а також на знання, які вони отримали під час практики в школі. Методично правильно використано інтерактивні методи навчання, здоров’язберігаюча технологія.

Студенти,зокрема: Дмитрів Тетяна, Свистухіна Катерина проявили активність під час заняття, відповідали на поставлені запитання, аналізували основні поняття теми, вступали в діалог з викладачем.

Доброзичлива атмосфера, акцент на формуванні професійної компетентності майбутнього організатора, сприяли активізації пізнавальної активності студентів.

Comments are closed.