Студенти навчилися писати біографію англійською мовою

22 лютого відбулося показове заняття  з практикуму усного і писемного мовлення на тему «Біографія. Моя сім’я. The Pronoun», яке провела викладач іноземної філології Роговська Г.О.,  в аудиторії 21а.
Метою даного заняття було поглибити та розширити знання студентів з теми, формувати соціальну, комунікативну, предметну компетентності відповідно до Державного стандарту початкової освіти, розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення, читання та письма, підвищувати мотивацію студентів до вивчення англійської мови.


На занятті викладач використав різні інтерактивні технології: «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Діалог». Була здійснена міжпредметна інтеграція з такими предметами: українська мова, педагогіка, психологія, музичне виховання, країнознавство, Я у світі.

Comments are closed.