Керівний склад

Костюк Андрій Михайлович, директор Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В. Ф. Беньковського Херсонського державного університету,  спеціаліст І категорії

Науково-методична проблема: «Сучасні підходи до фізичного виховання студентів педагогічного коледжу».

Дисципліни: фізичне виховання, теорія і методика фізичного виховання, теорія і методика навчання легкої атлетики.

e-mail: a.kostyuk@bpc.ks.ua


Пирожок Галина Юріївна, заступниця директора з навчальної роботи, викладач інформатики, спеціаліст І категорії

Науково-методична проблема: “Формування ІКТ-компетенцій студентів як необхідного мінімуму в професійній діяльності сучасного педагога”.

Дисципліни: методика навчання інформатики, практичний курс інформатики (з елементами програмування).

e-mail: galinap@bpc.ks.ua


Деменнікова Тетяна Вікторівназаступниця директора з методичної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Науково-методична проблема: “Оволодіння науково-методичними цінностями педагогічної реальності з метою розвитку професійного рівня готовності студентів коледжу до створення в початковій школі атмосфери наукового пошуку.”.

Дисципліни: педагогіка, дидактика, істрія педагогіки, вступ до спеціальності.

e-mail: demennikova@bpc.ks.ua

 


Шаповалова Катерина Василівна, завідувачка  відділення «Початкова освіта», спеціаліст І категорії.

Науково-методична проблема: “Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають особливі потреби в умовах загальноосвітнього навчального закладу”.

Дисципліни: основи корекційної педагогіки (дефектології),  психологія загальна, психологія педагогічна, психологія загальна та вікова

e-mail: kateshs@bpc.ks.ua


Маловічко Марина Самвелівна, завідувачка  відділення «Дошкільна освіта», спеціаліст І категорії.

Науково-методична проблема: «Соціально-психологічні аспекти в організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта

Дисципліни: педагогічна практика

e-mail: m.malovichko@bpc.ks.ua

 

 

 


Ільницький Ігор Віталійович, керівник фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії.

Науково-методична проблема: «Підготовка студентів до організації фізичного виховання та створення здоров’язбережувального середовища в початковій школі».

Дисципліни: теорія і методика фізичного виховання, теорія і методика навчання плавання, фізичне виховання, методика навчання предмету «Основи здоров’я».

e-mail: ihor_iln@bpc.ks.ua

 


Жукова Ольга Віталіївна,  завідувачка навчально-виробничої практики, спеціаліст вищої категорії.

Науково-методична проблема: «Використання ЦОР як засобу формування готовності до створення в початковій школі атмосфери наукового пошуку».

Дисципліни: світова література, педагогічна практика, культурологія

 

e-mail: o.zhukova@bpc.ks.ua


Скворцов Андрій Володимирович, практичний психолог, спеціаліст вищої категорії

Науково-методична проблема: 

Дисципліни: основи валеології, основи медичних знань

e-mail: a_skvor@bpc.ks.ua

 

 


 


 

Комментарии закрыты