Матеріально-технічне забезпечення

Кабінет логопедії:

“Основи логопедії”, “Логопедична ритміка і методика навчання”, “Психологія мовлення”, “Клінічні основи дефектології”, “Методика освітньо-виховної роботи з дітьми- логопатами”, “Практикум з основ інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти”.

       

Кабінет методики фізичного виховання:

“Методика фізичного виховання”, “Фізична культура з методикою навчання”, “Оздоровчо-профілактична робота у ЗДО”, “Рухливі ігри та методики їх проведення”, “Основи фізичної реабілітації у ЗДО”, “Теорія та методика плавання”, “Теорія і методика навчання гімнастики”, “Теорія і методика навчання легкої атлетики”, “Теорія і методика навчання спортивних ігор”, “Методика туристичної роботи”.

Кабінет  методики ознайомлення з природою та МФЕМУ: 

“Основи природознавства з методикою. Екологія”, “Методика формування елементарних математичних уявлень”.

Кабінет методики розвитку мовлення і навчання грамоти: 

“Методика розвитку мовлення і навчання грамоти”, “Методики розвитку і навчання дітей раннього віку”.

Кабінет педагогіки та сучасних педагогічних технологій: 

“Основи педагогічної майстерності”, “Педагогіка дошкільна, “Педагогіка загальна”, “Психологічна діагностика”, “Психологія педагогічна”, “Психологія дитяча”, “Психологія загальна”.

Кабінет фізичної реабілітації:

“Спортивна фізіологія”, “Метрологічний контроль у фізичній реабілітації”, “Теорія і методика оздоровчої фізичної культури та масового спорту”, “Фізична реабілітація”, “Психологічна реабілітація дітей з фізичними вадами”.

   

Тренажерний зал:

“Організація роботи в тренажерній залі”, “Теорія і методика роботи спортивних секцій”.

            

Кабінет ритміки, хореографії, гімнастики:

“Ритміка та хореографія”, “Основи ритміки і хореографії з методикою”, “Практикум з творчої діяльності через мистецтво танцю”.

        

Спортивний зал:

“Фізична культура”, “Фізичне виховання (секції)”.

         

         

Кабінет  музичних дисциплін:
“Музичне виховання”.

   

Кабінет методики трудового навчання з практикумом безпеки життєдіяльності:

“Безпека життєдіяльності (Безпека життєдіяльності, Охорона праці)”.

         

Кабінет педагогіки:

“Основи корекційної педагогіки (дефектології)”, “Основи педагогічної майстерності”, “Теорія та методика виховання (Теорія та методика виховання”, “Організація і управління у початковій школі”, “Дидактика”, “Історія педагогіки”, “Загальні основи педагогіки (Вступ до спеціальності, Основи педагогіки)”, “Психологія педагогічна”, “Психологія загальна і вікова”.

Кабінет іноземних мов та методики навчання іноземних мов:

“Методика навчання іноземної мови”, “Факультативний курс з іноземної мови”.

 

 

 

 

 


Кабінет іноземних мов та методики навчання іноземних мов:

“Комунікативний курс іноземної мови”, “Методика навчання іноземної мови в дошкільному закладі”, “Практичний курс іноземної мови”.

           

Лабораторія нової української школи, навчальний кабінет:

“Організація виховної роботи”, “Методика роботи в групі продовженого дня”, “Дозвіллєва діяльність”, “Основи інклюзивної освіти”, “Корекційна педагогіка”, “Дидактично-методичне забезпечення діяльності асистента вчителя”, “Методика роботи з дітьми з особливими освітніми потребами”.

 

 

 

 

 

      Ігрова кімната:

“Практикум з ігрової діяльності”.

     

     
Кабінет практикуму в навчальних майстернях:

“Художня праця та основи дизайну”, “Трудове навчання з практикумом”, “Практикум сучасних технологій обробки матеріалів”.

       

Кабінет євроінтеграції:

“Іноземна мова”.

Кабінет образотворчого мистецтва і методики навчання:

“Мистецтво”, “Методика зображувальної діяльності”, “Малювання, ліплення”, “Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю”, “Образотворче мистецтво з методикою навчання”.

Лабораторія комп’ютерної техніки:

“Інформатика”, “Факультативний курс з інформатики”, “Основи інформатики з елементами програмування”, “Графіка й відеоредактори”, “Основи роботи з ПК”, “Прикладні програми”, “Основи програмування”.

Лабораторія нових інформаційних технологій та ТЗН:

“Інформаційні технології”, “Інформаційно-комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання”, “Методика навчання інформатики”, “Цифрові технології в дошкільній освіті”, “Розвиток м’яких навичок у студентів коледжу”.

Кабінет зарубіжної та дитячої літератури, культурології:

“Зарубіжна література”, “Дитяча література”, “Дитяча література (з основами культури і техніки мовлення)”.

 

Кабінет суспільно-економічних дисциплін:

“Історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований курс)”, “Історія України та української культури”, “Філософія (Основи філософських знань)”, “Основи фінансової грамотності”, “Правознавство”, “Основи правознавства”, “Громадянська освіта”.

 

Кабінет математики та методики навчання математики:

“Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)”, “Методика навчання математики”.

  

Натисніть, щоб переглянути відео-матеріал про ЛАБОРАТОРІЮ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Comments are closed.