Матеріально-технічне забезпечення

Кабінет логопедії:

«Основи логопедії», «Логопедична ритміка і методика навчання», «Психологія мовлення», «Клінічні основи дефектології», «Методика освітньо-виховної роботи з дітьми- логопатами», «Практикум з основ інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти».

       

Кабінет методики фізичного виховання:

«Методика фізичного виховання», «Фізична культура з методикою навчання», «Оздоровчо-профілактична робота у ЗДО», «Рухливі ігри та методики їх проведення», «Основи фізичної реабілітації у ЗДО», «Теорія та методика плавання», «Теорія і методика навчання гімнастики», «Теорія і методика навчання легкої атлетики», «Теорія і методика навчання спортивних ігор», «Методика туристичної роботи».

Кабінет  методики ознайомлення з природою та МФЕМУ: 

«Основи природознавства з методикою. Екологія», «Методика формування елементарних математичних уявлень».

Кабінет методики розвитку мовлення і навчання грамоти: 

«Методика розвитку мовлення і навчання грамоти», «Методики розвитку і навчання дітей раннього віку».

Кабінет педагогіки та сучасних педагогічних технологій: 

«Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка дошкільна, «Педагогіка загальна», «Психологічна діагностика», «Психологія педагогічна», «Психологія дитяча», «Психологія загальна».

Кабінет фізичної реабілітації:

«Спортивна фізіологія», «Метрологічний контроль у фізичній реабілітації», «Теорія і методика оздоровчої фізичної культури та масового спорту», «Фізична реабілітація», «Психологічна реабілітація дітей з фізичними вадами».

   

Тренажерний зал:

«Організація роботи в тренажерній залі», «Теорія і методика роботи спортивних секцій».

            

Кабінет ритміки, хореографії, гімнастики:

«Ритміка та хореографія», «Основи ритміки і хореографії з методикою», «Практикум з творчої діяльності через мистецтво танцю».

        

Спортивний зал:

«Фізична культура», «Фізичне виховання (секції)».

         

         

Кабінет  музичних дисциплін:
«Музичне виховання».

   

Кабінет методики трудового навчання з практикумом безпеки життєдіяльності:

«Безпека життєдіяльності (Безпека життєдіяльності, Охорона праці)».

         

Кабінет педагогіки:

«Основи корекційної педагогіки (дефектології)», «Основи педагогічної майстерності», «Теорія та методика виховання (Теорія та методика виховання», «Організація і управління у початковій школі», «Дидактика», «Історія педагогіки», «Загальні основи педагогіки (Вступ до спеціальності, Основи педагогіки)», «Психологія педагогічна», «Психологія загальна і вікова».

Кабінет іноземних мов та методики навчання іноземних мов:

«Методика навчання іноземної мови», «Факультативний курс з іноземної мови».

 

 

 

 

 


Кабінет іноземних мов та методики навчання іноземних мов:

«Комунікативний курс іноземної мови», «Методика навчання іноземної мови в дошкільному закладі», «Практичний курс іноземної мови».

           

Лабораторія нової української школи, навчальний кабінет:

«Організація виховної роботи», «Методика роботи в групі продовженого дня», «Дозвіллєва діяльність», «Основи інклюзивної освіти», «Корекційна педагогіка», «Дидактично-методичне забезпечення діяльності асистента вчителя», «Методика роботи з дітьми з особливими освітніми потребами».

 

 

 

 

 

      Ігрова кімната:

«Практикум з ігрової діяльності».

     

     
Кабінет практикуму в навчальних майстернях:

«Художня праця та основи дизайну», «Трудове навчання з практикумом», «Практикум сучасних технологій обробки матеріалів».

       

Кабінет євроінтеграції:

«Іноземна мова».

Кабінет образотворчого мистецтва і методики навчання:

«Мистецтво», «Методика зображувальної діяльності», «Малювання, ліплення», «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю», «Образотворче мистецтво з методикою навчання».

Лабораторія комп’ютерної техніки:

«Інформатика», «Факультативний курс з інформатики», «Основи інформатики з елементами програмування», «Графіка й відеоредактори», «Основи роботи з ПК», «Прикладні програми», «Основи програмування».

Лабораторія нових інформаційних технологій та ТЗН:

«Інформаційні технології», «Інформаційно-комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання», «Методика навчання інформатики», «Цифрові технології в дошкільній освіті», «Розвиток м’яких навичок у студентів коледжу».

Кабінет зарубіжної та дитячої літератури, культурології:

«Зарубіжна література», «Дитяча література», «Дитяча література (з основами культури і техніки мовлення)».

 

Кабінет суспільно-економічних дисциплін:

«Історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований курс)», «Історія України та української культури», «Філософія (Основи філософських знань)», «Основи фінансової грамотності», «Правознавство», «Основи правознавства», «Громадянська освіта».

 

Кабінет математики та методики навчання математики:

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)», «Методика навчання математики».

  

Натисніть, щоб переглянути відео-матеріал про ЛАБОРАТОРІЮ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Обсуждение закрыто.